Available courses

Waarnemen

Als klassenleerkracht proberen we ons handelen af te stemmen op de leeftijdsgroep die we voor ons hebben, de fase in het leerproces waarin de kinderen zitten, de actuele situatie in de klas maar ook de pedagogische en methodisch didactische inzichten die we door studie hebben verworven. Kortom, we proberen te handelen vanuit inzicht.

Dit inzicht kunnen we alleen bereiken als we in staat zijn goed waar te nemen en vanuit deze waarnemingen te komen tot een oordeel over wat goed is om te doen. Waarnemen is het begin van alle wijsheid. Zijn de waarnemingen onjuist of onvoldoende, dan kan het inzicht niet juist zijn en heeft de handeling geen bodem.Site-mededelingen

(There are no discussion topics yet in this forum)